1391/7/15 شنبه ثبت نام درس 2 واحدي جزء سي قرآن كريم با تاثير مثبت در معدل كل دانشجو
در راستاي سياست انس با قرآن كريم، درس 2 واحدي حفظ جزء سي ام قرآن كريم به صورت اختياري فرهنگي در سر فصل دروس همه رشته ها و مقاطع در دانشگاه پيام نور طراحي شده است. اين درس بدون پرداخت شهريه، مازاد بر سقف مصوب واحد دوره تحصيلي و خارج از سقف واحدهاي هر نيمسال و با تاثير مثبت در معدل كل دانشجو ارائه شده است. لذا مقتضي است كليه دانشجويان اعم از كساني كه در طرح پيش ثبت نام تابستان امسال شركت كرده و يا شركت نكرده اند، مي توانند با مراجعه به سامانه آموزشي گلستان نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد در دوره اخذ واحد و يا زمان حذف و اضافه اقدام نمايند.

                       

فايلها
جزء سي.pdf 60.868 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.