كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
چهارشنبه 26 مرداد 1401  
آشنایی با دانشگاه
1399/12/13 چهارشنبه
آشنایی با دانشگاه پیام نور بهارستان
ریاست
1399/12/13 چهارشنبه

ریاست

حراست

روابط عمومی
همکاران علمی
1400/2/22 چهارشنبه
نام استاد نام خانوادگی استاد رزومه آدرس پست الکترونیکی
محمدصادق آخوندی رزومه msa_akhoundi@yahoo.com
کیان فولادی رزومه kianfulladi@yahoo.com
مهدی صحراگرد رزومه mahdisahragard@gmail.com
فرزاد سلیمانی رزومه farzad.soleymani52@yahoo.com
کاوه فرهادی کمره رزومه farhadi.kaveh@gmail.com
روح اله نادعلی رزومه nadali@pnu.ac.ir
پروین میرزائی رزومه dr.pmirzaie@gmail.com
سمیه تفقدی زارع رزومه sofia_tafaghodizare@yahoo.com
محمدرضا متقیان رزومه mottaghiyan88@gmail.com
امن اله طایران رزومه tayeran_tpnu@yahoo.com
علی صابری رزومه saberi121@yahoo.com
محبوبه روزبهانی رزومه soha_blue@yahoo.com
سیدموسی خادمی رزومه smk_hademi@yahoo.com
محمدرضا متقیان رزومه mottaghiyan88@gmail.com
مجید حسینی رزومه m_esmhosseini@sbu.ac.ir
دانشجو
تماس با ما
1400/11/13 چهارشنبه شماره تماس با کارکنان دانشگاه
اطلاعیه ها

 

 

 

 

 
بيشتر
همایش ها
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر
اسلاید شو
 
.
 
پذیرش دانشجو در ۴۰۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه پیام نور
 
آغاز پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سال 1400 از طریق سایت سازمان سنجش
 
راهنمای شرکت در آزمون
 
تغییرات آزمون پایان ترم
 
 
 
 
 
 
بيشتر
اخبار دانشگاه
بيشتر
اخبار فرهنگی
بيشتر
آموزش
بيشتر
آموزش مجازی
بيشتر
امتحانات
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
امور دانشجوئی
بيشتر