اخبار دانشگاه
1402/9/23 پنجشنبه
بازدید مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور بهارستان

.

بازدید مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور بهارستان

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر