اخبار دانشگاه
1402/9/23 پنجشنبه
بازدید شهردار نسیم شهر و مدیر حوزه فرماندار از دانشگاه پیام نور بهارستان

.

ازدید شهردار نسیم شهر و مدیر حوزه فرماندار از دانشگاه پیام نور بهارستان

در این بازدید که با پیگیری دکتر موسوی رییس دانشگاه و دستور دکتر  نوحی فرماندار شهرستان انجام شد ؛ مهندس بابا حسینی شهردار دستور تکمیل آسفالت محوطه دانشگاه و بررسی طرح اجرای سردرب را صادر نمودند.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور بهارستان

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر