آشنایی با دانشگاه
ریاست
همکاران علمی
1400/2/22 چهارشنبه
نام استاد نام خانوادگی استاد رزومه آدرس پست الکترونیکی
سید علی  موسوی اصل رزومه mosaviali86@yahoo.com
کیان فولادی رزومه kianfulladi@yahoo.com
مهدی صحراگرد رزومه mahdisahragard@gmail.com
فرزاد سلیمانی رزومه farzad.soleymani52@yahoo.com
کاوه فرهادی کمره رزومه farhadi.kaveh@gmail.com
روح اله نادعلی رزومه nadali@pnu.ac.ir
پروین میرزائی رزومه dr.pmirzaie@gmail.com
سمیه تفقدی زارع رزومه sofia_tafaghodizare@yahoo.com
محمدرضا متقیان رزومه mottaghiyan88@gmail.com
امن اله طایران رزومه tayeran_tpnu@yahoo.com
علی صابری رزومه saberi121@yahoo.com
محبوبه روزبهانی رزومه soha_blue@yahoo.com
سیدموسی خادمی رزومه smk_hademi@yahoo.com
محمدرضا متقیان رزومه mottaghiyan88@gmail.com
مجید حسینی رزومه m_esmhosseini@sbu.ac.ir
دانشجو
تماس با ما
1402/5/15 یکشنبه
اطلاعیه ها

 

 

 

 

 
بيشتر
همایش ها
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر
 
شهید جمهور
 
.
 
.
 
.
 
جهت ورود به سامانه اینجا کلیک کنید
 
دانشگاه پیام نور بهارستان
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
اخبار دانشگاه
بيشتر
اخبار فرهنگی
بيشتر
آموزش
بيشتر
آموزش مجازی
بيشتر
امتحانات
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر
امور دانشجوئی
بيشتر